De taken van de Kansspel Commissie in België

Als je wel eens online een gokje hebt gewaagd of als je het nieuws een beetje bijhoudt, dan ben je de Kansspel Commissie vast wel eens een keer tegen gekomen. Heb je je wel eens afgevraagd  waarom deze Commissie in het leven is geroepen en wat deze commissie eigenlijk doet en aan wie legt zij verantwoording af? Een korte uitleg over de taken en doelen van de Kansspel Commissie is wel op zijn plaats.

De Kansspel Commissie maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Justitie met aan het hoofd de Minister van Justitie. Ook de Kansspel Commissie heeft een voorzitter, deze komt één keer per maand samen met de vertegenwoordigers van zes ministers, telkens één Nederlandstalige en één Frans talige.

De drie belangrijke taken van de Kansspel Commissie

De Kansspel Commissie heeft drie belangrijke taken. In de eerste plaats heeft zij een adviserende rol aan de regering en het parlement. Zij ondersteunt bijvoorbeeld bij het ontwerp van een koninklijk besluit of ze adviseert bij wetswijzigingen. Ook beantwoord ze vragen die gerelateerd zijn aan kansspelen.

Daarnaast beslist zij over het toekennen of weigeren van de verschillende vergunningen die te maken hebben met kansspelen. Denk bijvoorbeeld aan een vergunning voor het uitbaten van een casino, online kansspelen of een speelautomatenhal of een vergunning voor het personeel dat in een casino werkt. Als een vergunninghouder de kansspel wet overtreedt dan kan de commissie een sanctie opleggen. Dat kan een waarschuwing zijn, maar ook het intrekken van de vergunning. Uiteraard is de sanctieprocedure onderworpen aan strikte regels en de betreffende vergunninghouder kan zich al dan niet met een advocaat verdedigen bij de Kansspel Commissie. Omdat de kansspelwet een strafwet is, kunnen de overtreders ook strafrechtelijk worden vervolgd. Er kunnen dus ook geldboetes worden opgelegd en dat geldt niet alleen voor de vergunninghouders maar ook voor de spelers.

Tenslotte treedt de Kansspel commissie ook op als controleorgaan. Hiervoor werkt zij samen met verschillende diensten. Er zijn verschillende controles geweest waarbij onder andere illegale speelhuizen werden gesloten. De controleurs voeren regelmatig basiscontroles uit zowel bij vergunde kansspelinrichtingen als in privéwoningen of  illegale goktenten. Hierbij wordt gekeken naar verboden weddenschappen, poker en verboden automatische kansspeltoestellen.

Innen van belasting en tegengaan van witwassen

De Kansspel Commissie werkt samen met de FOD Financiën om een correcte inning van de belastingen te garanderen. Zo wordt er in casino’s video- en audiobewaking gebruikt om de geldstromen te kunnen controleren. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met de CFI in de strijd tegen het witwassen van geld, omdat kansspelen hiervoor een aantrekkelijk middel zijn. En als laatste wordt er ook nauw samengewerkt met de verschillende politiediensten. Wanneer er inbreuk op de kansspelwet wordt vastgesteld dan wordt het opgestelde proces-verbaal overgemaakt aan het parket. Die beslist dan of er vervolgd wordt of niet.

Al met al een behoorlijk aantal taken en bevoegdheden die zorgen voor slagkracht en efficiënt toezicht op de verschillende manieren van gokken die in België te vinden zijn. Zo wordt er gezorgd voor een prettig klimaat voor zowel burger als exploitant en kan iedereen met plezier een gokje wagen of dat nu in het casino is of thuis achter de computer in een online casino.

Bron: http://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhksweb_nl/gamingcommission/